Työjärjestykset

Lukuvuosi 2023-2024
Ohjaajien lukujärjestykset löytyvät TEAMSin kansiosta!

Muut

Ruokailuajat ja päivittäiset työajat lv 23-24
Välituntivalvonnat

Pohjapiirros/tilojen käyttö 2023-2024

Välituntialue (normaali)